K

Potluck Meeting #2

Platform BK organiseert Potluck Meetings: ontmoetingen waarbij we op informele en actieve wijze kennis, informatie, tips en reacties met Platform-leden en anderen hopen uit te wisselen en te verzamelen. We zien de Potluck Meetings als graadmeter voor onze agenda en activiteiten. De ontmoetingen zijn van belang voor de vertegenwoordiging van onze leden en kunnen van invloed zijn op onze debatten, weerwoorden, clusters en onderzoek. Kortom, een ontmoeting volgens het wederkerige motto: wij voeden jou, jij voedt ons.

13/11/2017
Uiteraard zijn de ontmoetingen ook een mogelijkheid om de gasten kennis met elkaar te laten maken. Op basis van een aantal thema’s nodigen we mensen uit die we in meer of mindere mate kennen. De ontmoetingen zullen de vorm van een diner, lunch of wandeling aannemen en op verschillende plekken in Nederland plaatsvinden. We kunnen ons voorstellen dat het in sommige gevallen interessant is om dezelfde groep genodigden nog eens bij elkaar te brengen. Of, dat uit sommige bijeenkomsten meer bestendigde werkgroepen en andere samenwerkingen zullen voortkomen. In eerste instantie is deelname volledig vrijblijvend en zijn er geen kosten aan verbonden. De tweede Potluck Meeting is op vrijdag 1 december 2017.

Wil je deelnemen aan deze potluck? Geef je op via info@platformbk.nl. Er is beperkt plaats, dus wees er snel bij! Lees de onderwerpen hier beneden.


Platform BK organizes Potluck Meetings: meetings where we hope to exchange and collect knowledge, information, tips and reactions from Platform-members and others in an informal and active manner. We see these meetings as a way of staying in close contact to our members that may be of direct influence on our agenda and activities. The meetings are important for the representation of our members and could influence our debates, reflections, clusters and research, and they are vital for our self-organization. In short, a meeting according to the reciprocal motto: we feed you, you feed us.

Of course, the meetings are also an opportunity to get acquainted with each other. Based on a number of themes, we invite people we know to a greater or lesser extent. The meetings will take the form of a dinner, lunch or hike and will take place in different places in the Netherlands. We can imagine that in some cases it is interesting to bring together the same group of people. Or, from some meetings, working groups, clusters or other types of collaborations could continue. Initially, participation is completely non-binding and there is no cost involved. The first Potluck Meeting will be on Friday 1 December 2017.

Would you like to join us for this potluck? Sign up via info@platformbk.nl. There is limited availability, so be quick! Check out the subjects and menu of the 2nd Potluck Meeting below.
Over Michelle Schulkens

Michelle Schulkens (1988) is afgestudeerd als M.A. Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in het kunstenveld actief op snijvelden van communicatie, productie, educatie en onderzoek en werkte onder andere voor het Centraal Museum, Kunsthal KAdE en Stroom Den Haag. Als zzp’er werkt zij mee aan onderzoeken naar de financiële positie van de beeldend kunstenaar. Dit is ook een van haar speerpunten bij Platform BK. Daarnaast schreef ze mee aan de Fair Practice Code en ondersteunt ze bij de organisatie en coördinatie van projecten.


GERELATEERDE ITEMS