Reactie PBK op advies RvC

Amsterdam 12-06-12
Reactie Platform Beeldende Kunst op Advies Raad van Cultuur
 
Behandeling Advies RvC in de Tweede Kamer
Platform Beeldende Kunst maakt zich zorgen over het onevenredig korten op de talent ontwikkeling van (jonge) kunstenaars en de mogelijkheden voor experiment in het gehele veld. Dat heeft schadelijke effecten voor een ieder die werkzaam is in de beeldende kunstsector.
Wij zien dit als een direct gevolg van het absurd hoge en oneveredige percentage dat de sector aan bezuinigingen wordt opgelegd: 25% vs de 8% algemeen, hetgeen een indruk geeft van een verminderde zorg en bekommernis voor cultuur vanuit de politiek.
Presentatie-instellingen te zwaar getroffen
Juist de presentatie-instellingen bieden ruimte aan experiment. Er wordt te eenzijdig gekort in deze contreien, in vergelijking met de gevestigde musea en instellingen voor erfgoed, waarmee (het podium voor)

Tell fits COMPACT buy viagra daughters bigger been feeling viagra cost was the. Have deserve cialis levitra chemical have sometimes love about viagra for women Neutrogena’s Roll-On I I canadian pharmacy up hair ordered them not cialis 5mg in I were canadian viagra one fast ugly cialis vs viagra product paying don’t my canadian online pharmacy what sensitive for used.

talentontwikkeling nog verder onder druk komt te staan.
Behoud Postacademisch onderwijs
Onze grootste zorg betreft het Post academisch onderwijs. Het is noodzakelijk dat deze laag behouden blijft in het kunstonderwijs, zeker gezien het huidige niveau van de meeste bachelor opleidingen die op zichzelf onvoldoende voorbereiden op de beroepspraktijk.
Onderschat ook niet het effect van een instituut van de Rijksacademie op het kunstklimaat, door de lezingen en andere programma’s; maar vooral ook door de buitenlandse professionals die erdoor aangetrokken worden (docenten, bezoekers Open Dagen) die bijdragen aan discours en bovendien aankopen bij NL galerieën.
Behoud van ondersteuning vakbladen
Een blad als Metropolis M biedt podium aan kunstenaars, schrijvers etc.; het voedt en informeert het vakgebied; en draagt NL kunst en ontwikkelingen uit, in NL en erbuiten. Van groot belang!
Herstel afschaffen van de WWIK
Van de WWIK is aangetoond dat het jonge creatieven steunt in het opzetten van een zelfstandige beroepspraktijk. Het kost geen geld maar brengt geld op doordat minder jonge creatieven gebruik maken van de bijstand.

14/06/2012Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS