E

Steun en herstel dat uitgaat van Fair Pay, Fair Share en Fair Chain

Op 22 november debatteert de Tweede Kamer over de cultuurbegroting en het nieuwe steunpakket voor de cultuursector. Triest genoeg is in de plannen geen specifieke steun opgenomen voor kunstenaars en andere zelfstandigen. Wij roepen op tot investering van 1,5 miljard om de loonkloof tegen te gaan en naleving van de Fair Practice Code.

22/11/2021
De voorgestelde steunmaatregelen voor de cultuursector bestaan enkel uit compensatie voor instellingen voor gemiste inkomsten door wegvallend publiek. Hierbij wordt totaal voorbij gegaan aan het feit, door Boekman Stichting aangetoond, dat zelfstandigen tot nu toe de hardste klappen hebben opgevangen van de coronacrisis. Daarom roepen wij, samen met de Creatieve Coalitie en Kunstenbond op: investeer structureel 1,5 miljard om de loonkloof van cultuurwerkers te repareren en ontwikkel een herstelplan dat uitgaat van de Fair Practice Code.

Een rekensom: bij 164.000 kunstenaars kost het structureel 1,5 miljard euro om een loonkloof van 9.000 euro repareren. En die getallen zijn van vóór de coronacrisis. Kunstenaars helpen overleven én de kloof repareren, dát is Fair Practice.

Een weg te gaan begint met een eerste stap. Daarom pleiten we voor een herstelexperiment in aanloop naar een herstelplan.

 

Wij hebben een visie:

In onze visie worden kunstenaars en alle andere werkenden in de culturele en creatieve sector fair betaald in plaats van onderbetaald. En niet zoals nu stelselmatig gebeurt niet betaald, zonder of tegen geringe betaling geannuleerd, omgeboekt en vooruitgeschoven.

In onze visie staan scheppende en uitvoerende kunstenaars en vakmensen centraal in beleid. Zonder kunstenaars geen kunst. Zonder kunstenaarsbeleid geen gezonde culturele en creatieve sector.

In onze visie is live cultuur en publiek dat samenkomt of zelf kunst beoefent essentieel in elke samenleving.

 

Onze oproep is:

  • een TOZO en TONK die geen partnereisen stellen, en met de mogelijkheid om bij te verdienen.
  • Ook eerder bepleit: een eenmalige kapitaalstorting voor zzp’ers.
  • En continuïteit in steunregelingen van cultuurfondsen en van overheden, ook lokaal, specifiek gericht op deze groepen.

 

Een oproep voor Trickle Up en goed werkende Trickle Down van steungeld:

  • Bied noodsteunuitkeringen voor flexwerkers en zzp’ers. Zij zien immers nu als gevolg van overheidsmaatregelen hun boekingen geannuleerd of weer verplaatst worden.
  • Herkapitalisatie van eenmanszaken en buffers van zzp’ers, door zzp’ers met een omzetverlies van 50% of meer in 2020 of 2021, en die geen beroep op de TOGS, TVL of TONK konden doen, eenmalig 5.000 euro herstelgeld te geven.
  • Verbind door betaling van zzp’ers en flexwerkers op grond van afspraken vooraf van sociale partners conform aanbevelingen Platform ACCT als verplichtende voorwaarde in regelgeving aan toekenning van steungeld aan organisaties.

 

En een oproep voor herstel:

Arbeidsmarkt was en is het grote thema voor de culturele en creatieve sector. Wil je een sector met kwaliteit overhouden is het belang om te investeren in het behoud, terugkeer en instroom. Daarnaast pleiten wij ervoor meer zeggenschap bij makers neer te leggen. Het beleid en het instrumentarium van overheden is nu in hoofdzaak gericht op instellingen, terwijl voor werkenden de nood voor het herstel het grootst is. Draai het om in dit experiment. Niet de instelling selecteert de maker, maar de maker selecteert de instelling. Trickle Up. Voer niet alleen een structurele dialoog met instellingen en brancheverenigingen, maar praat ook stelselmatig met beroepsverenigingen en vakorganisaties in de sector.

 

Lees hier de hele brief:
Over De Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 42 belangenorganisaties in de culturele sector, die samen meer dan 50.000 makers representeren. Zie ook: www.decreatievecoalitie.nl.