Platform Beeldende Kunst De Creatieve Coalitie – Platform BK


De Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 42 belangenorganisaties in de culturele sector, die samen meer dan 50.000 makers representeren. Zie ook: www.decreatievecoalitie.nl.
● De Creatieve Coalitie
Open Brief aan Minister Van Engelshoven
01/07/2020