Platform Beeldende Kunst SUCCESVOLLE LOBBY EN ANDER NIEUWS UIT DEN HAAG – Platform BK


SUCCESVOLLE LOBBY EN ANDER NIEUWS UIT DEN HAAG

Wij zijn opgelucht dat de sluiting voor de beeldende kunst sector is afgewend, maar we betuigen tegelijkertijd onze steun en solidariteit met de o.a. de evenementen, de poppodia, het nachtleven en iedereen die daar werkzaam is, die noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Lees hier over onze lobbyactiviteiten en ander nieuws uit Den Haag.

15/11/2021
Het is een opsteker voor publiek en sector dat theaters, concertzalen, musea en bioscopen, na een korte succesvolle lobby, open mogen blijven.  Sluiting lag op de loer na een OMT-advies waarin strenge maatregelen werden voorgesteld, maar mede door de stevige lobby van de Taskforce is dit afgewend.

Culturele voorstellingen met vaste zitplaats zijn toegestaan met een maximum van 1.250 personen per zaal. Organisaties en werkenden zijn sinds vrijdagavond weer volop in touw om hun avondprogrammering voor zover mogelijk naar de dag te halen, artiesten om te boeken, publiek te informeren, anders in te roosteren en bestellingen aan te passen. Bijna business as usual inmiddels…

Voor podia die programmeren zonder zitplaats, evenementen en dj’s en artiesten die spelen in het (bedrijfs)feest en horeca-circuit is het ronduit een klap. Er zijn veel annuleringen. De aangescherpte maatregelen die per 13 november van kracht zijn, plaatsen de culturele en creatieve sector weer voor grote programmatische, logistieke, financiële uitdagingen en aanhoudende onzekerheid. Vrijwel niemand verwacht dat de maatregelen van de komende drie weken en de voorgestelde maatregelen voor daarna voldoende zijn. De crisisaanpak is korte termijn politiek en gaat van golf naar golf.

De aankondiging door premier Rutte op de persconferentie van nieuwe ondersteuning voor ondernemers op korte termijn stelt nog niet gerust. Steunverlening door medeoverheden via de Rijksoverheid verloopt niet goed en steun bereikt de vele zzp’ers en flexwerkers volstrekt onvoldoende. In het overleg over een actueel (nood)steunpakket wordt nu  door de Taskforce vooral aangezet tot doorbetalingen in de keten van alle cultuurwerkers – en voor steun aan poppodia.

Evenementen zijn alleen tussen 6.00 uur en 18.00 uur toegestaan, een vaste zitplaats voor bezoekers is verplicht, behalve bij doorstroomevenementen, zoals kermissen. Ook hier mogen maximaal 1250 personen per ruimte aanwezig zijn en er is verplichte controle op het coronatoegangsbewijs.

Lees HIER de nieuwe maatregelen en HIER de specifieke informatie voor kunst en cultuur, horeca en evenementen. En klik hier voor het overzicht Coronaregels kunst en cultuur en het overzicht voor evenementen.

 

Ander nieuws uit Den Haag

As. dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de corona-ontwikkeling en de  voorgestelde maatregelen. Maandag 15 november is er eerst weer een technische briefing.

Vraagstukken die op tafel liggen zijn de inzet van een 2G-beleid (alleen toegang voor genezen en gevaccineerd), en dus niet meer voor de derde G (getest). In de Volkskrant stond een goed artikel hierover:  waarom-de-coronapas-geen-redding-bracht-en-of-2g-wel-gaat-werken In de NRC een sterk stuk van de adviesraden WRR en KNAW, over een langere termijn strategie in plaats van de opportunistische korte termijn politiek van net te laat ingrijpen en net te vroeg versoepelen: deze-twee-adviseurs-hopen-dat-het-kabinet-nu-wel-hun-scenarios-volgt. De Taskforce roept het demissionaire Kabinet en de Tweede Kamer tot slot op met een concrete lange termijn visie te komen en met een duidelijk herstel en transitieplan voor de culturele en creatieve sector.

De Taskforce vraag de overheid zelf de keuze te maken voor 3G of 2G en de inzet van het coronatoegangsbewijs (CTB) op de werkvloer; en dit dilemma niet naar werkgevers en werkenden te verplaatsen. Het is geen optie voor de sector de deuren opnieuw te moeten sluiten. De sector zal daarom linksom of rechtsom werken met de keuze die wordt gemaakt.

De Taskforce doet ook opnieuw een krachtige oproep aan het demissionaire Kabinet, de formerende partijen én de Tweede en Eerste Kamer om de sector – en daarbij specifiek ook de flexwerkers en zzp’ers – steun en perspectief te bieden voor dit seizoen en komende seizoenen.

Er wordt nog steeds doorgewerkt en voortgang geboekt in het formatieproces. Maar dat verhindert wel een concrete invulling van een herstelplan voor het debat over de begrotingsbehandeling cultuur op 22 november. Veel meer dan goede bedoelingen en een betere verbinding tussen de creatieve sector en de wetenschap wordt er niet verwacht.

 
Over De Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 42 belangenorganisaties in de culturele sector, die samen meer dan 50.000 makers representeren. Zie ook: www.decreatievecoalitie.nl.