Platform Beeldende Kunst Trickle-up – Platform BK


Trickle-up

Voorstellen om te komen tot een zo goed mogelijke invulling van het tweede specifieke steunpakket van € 482 miljoen, aangevend op welke manier het zogenaamde derde generieke steunpakket terecht kan komen op plekken waar zij het hardst nodig is.

24/09/2020
Op 21 september 2020 stuurde de Taskforce creatieve en culturele sector een brief aan de regering met een tiental concrete voorstellen voor de invulling van het meest recente steunpakket. Hierin wordt expliciet aandacht gevraagd voor de problemen van zzp’ers en andere zelfstandigen. Het eerste en belangrijkste voorstel luidt dan ook:

1. Programma’s bij cultuurfondsen die direct individuele makers, kunstenaars en creatieve professionals ten goede komen

Maak het, via het principe van ‘trickle up’, mogelijk om initiatieven van makers zelf te ondersteunen. Dat kan door bestaande subsidieregelingen en loketten voor makers bij de Rijkscultuurfondsen uit te breiden, zoals bijvoorbeeld ook al eerder dit jaar tijdelijk is gedaan.

Download de hele brief hier:
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS