G

Advies Kunstraad: Behoud IJzeren Voorraad

Op woensdag 7 december bracht de Amsterdamse Kunstraad een briefadvies uit over het behoud van ateliers en atelierwoningen in Amsterdam. Daarin werd het manifest Behoud betaalbare ateliers meegenomen. Daarnaast heeft de gemeente in de raadscommissie van 17 november besloten om in januari 2017 (of begin februari) met de wooncorporaties en kunstenaars te gaan praten.

12/12/2016
Dit bericht verscheen eerder op de website van de Amsterdamse Kunstraad:

“Op woensdag 7 december bracht de Amsterdamse Kunstraad een briefadvies uit over het behoud van ateliers en atelierwoningen in Amsterdam. De gewijzigde Woningwet van 2015 legt beperkingen op aan woningbouwcorporaties ten aanzien van andere activiteiten dan bouwen, verhuren en beheren van sociale woningen. De kunstraad vreest dat deze landelijke regelgeving een bedreiging kan vormen voor de IJzeren Voorraad ateliers en atelierwoningen in Amsterdam.

Nederland heeft als EU-lidstaat te maken met de introductie van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en Diensten van niet Algemeen en Economisch Belang (niet-DAEB). Het verhuren van nieuw te ontwikkelen ateliers door corporaties wordt in de context van Europa en de Woningwet 2015 vooralsnog opgevat als economische activiteit waarbij bescherming en aangepaste prijsstelling niet is toegestaan. De kunstraad heeft niet alleen zorgen over de ateliers en atelierwoningen maar ook over de (buurt)podia en culturele verzamelgebouwen met een buurtfunctie die niet zijn opgenomen in deze voorlopige lijst.

Ook onder kunstenaars leven deze zorgen. Platform BK stelde een manifest op voor het behoud van betaalbare ateliers in Amsterdam.”
Klik hier voor het volledige advies

*Het ‘Manifest behoud betaalbare ateliers in Amsterdam’ werd 25 oktober door Platform BK, FNV Kunstenbond en Loods 6 opgesteld. Binnen enkele dagen werd het manifest getekend door tientallen ateliers, ateliercomplexen, broedplaatsen en organisaties in Amsterdam en daarbuiten! Download hiernaast het manifest met een up-to-date lijst van de ondertekenaars.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS