Platform Beeldende Kunst Vacature: inhoudelijk directeur – Platform BK


Vacature: inhoudelijk directeur

Platform BK biedt per 1 oktober een functie als
inhoudelijk directeur
16 uur per week, (tegen bescheiden tegemoetkoming)

Reden van vacature
Ter vervanging van de voortrekkersfunctie en woordvoerderschap van huidig voorzitter Rune Peitersen. Per september wordt Yvonne Grootenboer zakelijk directeur. Rune Peitersen vervult per september op afstand de rol van bestuursvoorzitter.
Over Platform BK
Platform Beeldende Kunst is een jonge vereniging die het debat aanjaagt over de betekenis van kunst voor de samenleving. Zij doet dat vanuit het perspectief van de zelfstandige kunstenaar, theoreticus en producent in de hedendaagse kunstsector.
Platform BK streeft ernaar de kunstsector te mobiliseren om een vrijruimte te benoemen, onderzoeken, op te rekken en uit te breiden. Een vrijruimte waarin los van gevestigde of economische belangen, geëxperimenteerd kan worden met nieuwe gedachten en ideeën, om het belang van kunst voor de samenleving duidelijk te maken. Platform BK informeert en agendeert thema’s en belangen zowel bij de achterban als bij de politiek en media. Platform BK bestaat bij de gratie van de financiële bijdrage van een groeiend ledenaantal en is zodoende een sterke en onafhankelijke schakel tussen de kunstsector, belangenverenigingen, politiek, media en samenleving.
Omschrijving
Platform BK zoekt een inhoudelijk leider die op diplomatieke wijze pro actief zorg draagt voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling en de vertegenwoordiging van de vereniging. Je spreekt en handelt in dienst van onze missie: een gezonde en inhoudelijk sterke beeldende kunst sector. Je geeft in nauwe samenwerking met Yvonne Grootenboer en de overige bestuursleden vorm aan de toekomstige strategie van Platform BK. Je bent in staat om te agenderen en in te spelen op de actualiteit. Je stelt plannen op en geeft daar praktische uitvoering aan in samenwerking met het kernteam (coördinator en productieleider). Het kernteam zorgt dat de vrijwillige medewerkers hun werk kunnen doen en de continuïteit van de organisatie gewaarborgd is.
Je gaat aan de slag op de paden die door Platform BK reeds gebaand zijn. Je neemt
plaats in het BKNL* overleg, het Makersoverleg bij Kunsten’92 en diverse internationale overleggen. Je houdt je bezig met OCW, het dossier Kunstenaarshonoraria, Fair Practice, Europe mapping, het Weerwoord en het inhoudelijk vorm geven van onze debatten. Daarnaast hou je nauw contact met collega schrijvers en experts op gebied van kunstopleidingen en atelierbeleid.
Je actieve aanwezigheid wordt verwacht bij een belangrijk deel van alle externe bijeenkomsten,
vergaderingen en debatten, door kennis en informatie te verzamelen, het netwerk te versterken, je uit te spreken, vragen te beantwoorden en beslissingen te maken. Je reageert op inkomende mails betreft inhoudelijke voorstellen en vragen. Je zet je in voor een groeiend ledenaantal, waarmee de organisatie haar capaciteit kan waarborgen en vergroten.
*Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. Bij BKNL zijn de volgende organisaties aangesloten: Platform BK, Museumvereniging, FNV Kiem, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten.
Profiel | Wie zoeken we?
Een leergierige teamspeler met ambitie om inhoudelijk bij te dragen aan debat en beleid. Je hebt aantoonbare affiniteit met de visie van Platform BK. Je hebt kennis van en belangstelling voor cultuurbeleid, kunsttheoretisch- en ideologisch gedachtengoed. Je bent minstens 5 jaar werkzaam in de hedendaagse kunst sector in Nederland. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, je schrijft goed en vlot. Je spreekt graag in het openbaar en kan modereren. Je bent representatief, punctueel en prettig in de omgang. Je bent initiatiefrijk en besluitvaardig.
Je bent bereid en in de mogelijkheid om je flexibel in te zetten en behalve één tot twee dagen op het kantoor in Amsterdam, ook buiten kantoortijden en buiten Amsterdam te werken. Bij voorkeur ben je een beeldend kunstenaar of bemiddelaar.
Kenmerken | Wat bieden we je?
Als gezicht van Platform BK word je onderdeel van een nationaal en internationaal netwerk in de beeldende kunst. Op beleidsniveau werk je samen met collega’s in de bredere culturele sector, beleidsmakers en onderzoekers. Je leert omgaan met politieke belangen en media-coverage in een levendige actuele context. In het veld ben je aanspreekpunt voor vele kunstenaars, curatoren en andere makers en betrokkenen. Je werkt daarbij samen met zeer gemotiveerd team aan een gevarieerd takenpakket in een informele werksfeer. Daarbij kun je rekenen op de ondersteuning van een ervaren en betrokken bestuur. We stellen je eigen initiatief zeer op prijs. We bieden uitzicht op een gezonde vergoeding, vooralsnog dekt de vereniging onkosten en verdeelt het kernteam een bescheiden financiële tegemoetkoming.
Werkzaamheden
-Analyseren, overwegen en formuleren van kwesties in en aan het adres van de sector beeldende kunst.
-Uiteenzetten en uitvoering geven aan de strategie van Platform BK.
-Het onderhouden van relaties door middel van e-mail, telefonisch contact en wekelijkse, maandelijkse en incidentele vergaderingen, symposia en afspraken.
-Het initiëren van nieuwe samenwerkingen.
-Het opstellen van teksten, verslagen, brieven en het voeren van redactie.
-Hands on medewerking verlenen aan alle dagelijkse voorkomende werkzaamheden.
-Het team inhoudelijk aansturen: bestuur informeren, mobiliseren, medewerkers content leveren voor externe communicatie.
Contact
Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk op 21 augustus 2016 a.s. een motivatiebrief en CV naar Yvonne Grootenboer: yvonne@platformbk.nl
Voor vragen kun je bellen tussen 1 en 21 augustus met 06 27488168 (ma t/m vr).
Let op: pas op 21 augustus ontvangen alle aanmeldingen een algemene ontvangstbevestiging. Eind augustus nodigen we een selectie uit voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats begin september.
 
 

19/07/2016Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS