Platform Beeldende Kunst Vacature: Penningmeester – Platform BK


Vacature: Penningmeester

Het bestuur van Vereniging Platform Beeldende Kunst is op zoek naar een penningmeester voor minimaal 9 bijeenkomsten per jaar / 8 uur per maand. Het is een onbetaalde functie.

01/02/2021
Over Platform BK
Platform BK is een vereniging van kunstenaars en cultuurwerkers die werkzaam zijn in de hedendaagse beeldende kunst. Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Platform BK werkt aan een betere waardering van de beeldende kunst en een sterkere positie van iedereen die binnen de sector werkzaam is. Dit doet Platform BK door onder meer onderzoek te doen, bijeenkomsten te organiseren, actuele thema’s op de agenda te zetten en kunstenaars en cultuurwerkers te vertegenwoordigen in de politiek en media.

Profiel bestuur van Platform BK
Het bestuur van de vereniging Platform BK bestuurt op afstand vanuit een hoge mate van betrokkenheid en bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Het bestuur streeft naar leden die kennis, ervaring en affiniteit hebben met de doelstellingen van Platform BK.

Het bestuur is als geheel deskundig op de volgende gebieden: hedendaagse beeldende kunst; cultuurbeleid; bestuurlijke en politieke verhoudingen; bestuurlijke ervaring in de culturele sector; financieel-economische expertise; juridische expertise; fondsenwerving en communicatie. Het bestuur streeft naar een evenwichtige verdeling in termen van leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden. Het bestuur moet in staat zijn de taken die haar zijn toegewezen door de wet, de Cultural Governance Code, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie, en andere regelgeving op verantwoorde wijze te vervullen. Het bestuur houdt rekening met een rooster van aftreden.

Profiel penningmeester van Platform BK
De penningmeester maakt deel uit van het bestuur. De penningmeester houdt toezicht op de uitvoering van het financiële beleid van Platform BK en de correcte uitvoering van de financiële zaken binnen de vereniging. Dit betekent onder andere het goedkeuren van begrotingen en het beoordelen van het financiële jaarverslag en de projectoverzichten. Daarnaast geeft de penningmeester gevraagd en ongevraagd financieel advies en feedback aan het kernteam. Bestuursleden kunnen op verzoek en in overleg met het kernteam worden ingezet als externe belangenbehartiger. Platform BK streeft naar een diverse en inclusieve organisatie die een afspiegeling van haar achterban vormt. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan kan leveren, wordt nadrukkelijk gevraagd te reageren.

Wat zoeken we in een penningmeester?

 • Ervaring met financiële kwesties van een organisatie als Platform BK.
 • Relevante ervaring met de financieel-administratieve aspecten van een organisatie als Platform BK.
 • Kennis van kaders, richtlijnen en principes van financiële regelgeving op het gebied van kunst en cultuur in het algemeen en het werkgebied van Platform BK in het bijzonder.
 • Affiniteit met cultuur, in het bijzonder de beeldende kunst.
 • Affiniteit met belangenbehartiging voor een sterke en gezonde sector.
 • Affiniteit met solidaire structuren.
 • Heldere en open communicatie.
 • Eerlijke, onafhankelijke en constructieve houding.
 • Nederlandse taalvaardigheid is een pre.

Wat heeft de functie te bieden?

 • Inspirerend vrijwilligerswerk, binnen een enthousiast team.
 • Meedenken over de missie en visie van de vereniging.
 • Actuele discussies in lokaal en landelijk cultuurbeleid voeren.
 • Een vereniging van kunstwerkers verder ontwikkelen.
 • Actief werken aan solidariteit.

Tijdsbesteding
Het bestuur vergadert minstens negen keer per jaar. De tijdsbesteding is gemiddeld minimaal 8 uur per maand.

Interesse?
Dus lijkt het je leuk een bestuursfunctie binnen onze vereniging te vervullen en herken je jezelf in bovengeschetst profiel? Schrijf dan een motivatiebrief en stuur deze samen met je cv ovv penningmeester voor maandag 22 februari naar info@platformbk.nl. Vragen over deze vacature? Mail deze naar Joram Kraaijeveld via joram@platformbk.nl en we plannen een bel afspraak in.

Let op! Het gaat om een onbezoldigde functie in het verenigingsbestuur.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS