R

Verslag Solidarity Sessions #1: Info-uitwisseling

Solidarity Sessions: Info-exchange on Corona and the Cultural Sector was een succes! Bekijk hier de videoregistratie en lees het verslag.

08/05/2020
Op 6 mei 2020 organiseerden Platform BK, de Salwa Foundation, W139 en Margarita Osipian samen Solidarity Sessions. Het was een informele en interactieve live-stream over de huidige situatie rond COVID-19 in Nederland en de gevolgen ervan voor de culturele sector. De deelnemers waren:

 • Kunstenaar Julia Sokolnicka
 • Kunstenaar Alina Lupu
 • Kunstenaar Yara Said
 • Kunstenaar Eshan Fardjadniya
 • Jeremy Bierbach van Franssen Advocaten, gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht
 • Koen Bartijn, Sepp Eckenhaussen en Tatjana Macic van Platform BK
 • Peter van den Bunder van de Kunstenbond
 • Nathalie Hartjes van De Zaak Nu
 • Margarita Osipian
 • Nadia Benchagra van de W139
 • Digitaal-ruimtelijke hosting: Market.

Bekijk hieronder de videoregistratie, gevolgd door het verslag met daarin links naar alle interessante teksten, initiatieven en websites die genoemd werden tijdens het gesprek.

Luisteren naar cultuurwerkers

Tijdens het eerste half uur van het programma, dat werd gemodereerd door Margarita Osipian, kwamen vier kunstenaars aan het woord. Zij vertelden over hun artistieke en activistische werk in de corona-crisis.

Ehsan Fardjadniya vertelde over zijn strijd om in zijn anti-kraakwoning te kunnen blijven, of een goed alternatief aangeboden te krijgen. Zie op Eshan’s Facebook-pagina zijn teksten en vlogs over deze strijd. Eshan besprak in zijn bijdrage de volgende organisaties: Eigen Haard, GGZ, Gemeente Amsterdam, de Bond Precaire Woonvormen en radio-programma De monitor. Lees hier een artikel over Eshans strijd.

Alina Lupu besprak haar werk- en schrijfpraktijk voor o.a. TAAK, Platform BK en haar eigen website. Lees hier de aankondiging van Alina Lupu’s Our New Normaal en lees hier We wisten niet wat ons overkwam, een tekst die Alina voor Platform BK schreef.

Julia Sokolnicka had het over haar gesprekken met haar verhuurder, Urban Resort, en andere (huurders van) broedplaatsen, zoals De Appel en WOW. Samen proberen zij een huurverlichting voor elkaar te krijgen.

Yara Said sprak over de oprichting en het werk van de Salwa Foundation.

 

Werk van belangenorganisaties

Het tweede programma-onderdeel, gemodereerd door Sepp Eckenhaussen, bestond uit korte bijdrages van personen en organisaties die werken in het belang van kunstenaars.

Tatjana Macić sprak als expert atelier- en woonruimte namens Platform BK. Ze benoemde het manifest voor betaalbare atelierruimte in Amsterdam dat we in 2017 publiceerden, ons onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2, en riep eenieder die geïnteresseerd is zich te verenigen en samen na te denken zich te melden via tatjana@platformbk.nl

Natalie Hartjes, directeur van Showroom MAMA en bestuurslid van De Zaak Nu vertelde over de problemen van kleine instellingen en de relatie tussen instellingen en kunstenaars. Ze noemde het Mondriaan Fonds en de open brief die directeur directeur Eelco van der Lingen onlangs publiceerde, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Stimuleringsfonds en de richtlijn kunstenaarshonraria.

Peter van den Bunder, belangenbehartiger voor beeldend kunstenaars en zelfstandigen bij Kunstenbond, vertelde over het werk lobbywerk van Kunstenbond, over de Creatieve Coalitie en over het steunpakket van 300 miljoen euro voor de cultuursector.

Jeremy Bierbach is als advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en werkt voor Franssen Advocaten. Hij gaf informatie over TOZO en andere steunmaatregelen. Hij legde in lekentaal de juridische grondslagen uit van het werk van het ministerie van veiligheid en justitie en het IND.

 

Q&A

In het derde deel van de avond was ruimte voor publieksvragen. Het werd gemodereerd door Nadia Benchagra, coordinator van de W139. De volgende vragen kwamen aan bod (kijk voor de antwoorden naar de YouTube-video, vanaf ca. 1 uur 14 minuten), in deze volgorde:

 • Can een ZZP’er met een niet-permanent partnervisum TOZO aanvragen?
 • Is het verstandig om de betalingsregeling van mijn verhuurder te accepteren?
 • Hoe kunnen we solidariteit en dialoog tussen cultuurwerkers stimuleren?
 • Klopt het dat kunstenaars als groep werkenden vaak worden besproken, maar curatoren niet?
 • Hoe zit het met de TOGS? Kunnen kunstenaars/cultuurwerkers hiervoor in aanmerking komen? En presentatie-instellingen? En hoe zit het met de SBI-codes?
 • Wat is de Fair Practice Code?
 • Wat te doen als de TOZO niet wordt overgemaakt?
 • Is er een werkgroep curatorenhonoraria? (Tip: ja, die is er, bij Platform BK.)

 

Solidarity across workers

Tijdens maakte Q&A maakte Sakiko Sugawa een kort statement. Sakiko is cultuurwerker en onderzoekt de arbeid van voortplanting. Zij riep op tot solidariteit met ongedocumenteerde migranten. Ze verwees hierin naar de crowd-funding actie van FNV Domestic Workers en het project Masks of solidarity van Black-Renaissance. Neem, om deze groep precaire werkenden op langere termijn te steunen, ook zonder geld, contact op met the Solidarity Network for Domestic Workers: solidaritynetwork.dw@gmail.com.

 

Credits

Scenografisch concept: Martin Sämmer.

Art direction, scenografie and technische productie: Chun-Han Chiang, Dave Fransz, Thorsten Grahl, Bert Jacobs, Petra Ponte en Nelmarie du Preez.

Organisatie: W139, Platfrom BK, Salwa Foundation en Margarita Osipian.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.