Platform Beeldende Kunst Jesse van Winden – Platform BK


Jesse van Winden

Jesse van Winden (Nederlands, 1986) is curator-onderzoeker bij Jubilee. Hij is afgestudeerd in de richting Beeldende Kunst, Media & Architectuur (cum laude) aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift 'Destabilising Critique: Personae in between self and enactment' (2014) biedt een historisch gefundeerd theoretisch kader van persona en een methode om persona performance te analyseren, en werd met grote waardering ontvangen. Naar aanleiding hiervan presenteerde hij op verschillende internationale conferenties (Cleveland, Aarhus, Melbourne) nieuw onderzoek naar de kunstenaarspersoonlijkheid. Van eind 2012 tot begin 2016 was Jesse hoofdredacteur van Kunstlicht, het oudste Nederlandse tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur.
● Jesse van Winden
WW#21 Fair Practice volgens de regering en volgens de opdrachtgever?
18/11/2019