Platform Beeldende Kunst CORONA-UPDATE: VRAAG NU TOZO AAN! (en ander nieuws) – Platform BK


CORONA-UPDATE: VRAAG NU TOZO AAN! (en ander nieuws)

Onze reactie op de teleurstellende brief van de minister, een kort advies over wat je zelf kunt doen, een update over onze enquête en een overzicht van de acties die Platform BK op dit moment onderneemt.

28/03/2020
MINISTER LAAT KUNST- EN CULTUURWERKERS IN DE STEEK

Minister van Cultuur Van Engelshoven stelt al een tijd dat de cultuursector niet mag instorten door de Coronacrisis. Door de Motie Jetten ligt er een opdracht vanuit de Tweede Kamer die de minister verplicht zich aan deze ambitie te houden. Van Engelshoven stuurde gisteravond een brief naar de Tweede Kamer, waarin ze haar plannen voor een extra steunpakket presenteert. Platform BK heeft deze brief met veel teleurstelling gelezen.

De minister laat individuele kunst- en cultuurwerkers behoorlijk in de steek. Hoewel er een aantal belangrijke maatregelen wordt genomen voor instellingen en opdrachtgevers, worden er helemaal geen extra maatregelen genomen voor werknemers of ZZP’ers in de cultuursector. Het wordt kunstenaars niet eens mogelijk gemaakt gebruik te maken van de 4000 euro schadevergoeding die bijvoorbeeld horeca-ondernemers of kappers wel kunnen krijgen.

We blijven strijden voor een noodfonds voor cultuur. Tegelijk constateren we dat we niet op de politiek kunnen rekenen om tot een redelijk steunpakket te komen. De woede en teleurstelling onder cultuurwerkers wordt groter en het lijkt een kwestie van tijd tot het tot serieuze acties zal komen. Later in deze brief lees je welke rol we hierin voor Platform BK zien.

Lees hier een meer gedetailleerde reactie van Kunstenbond en download de brief van de minister.

 

WAT KUN JE NU DOEN?

Zoals het er nu voor staat, is de situatie als volgt voor individuele kunstenaars en cultuurwerkers:

– ZZP’ers in de culturele sector kunnen wel gebruikmaken van de TOZO (tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers). Dit is een aanvulling van inkomsten tot 1500 euro per maand voor drie maanden. We raden je aan zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen bij je gemeente. Meer informatie vind je in dit overzicht van de KvK.

– Kunstenaars kunnen geen gebruik maken van de eenmalige extra tegemoetkoming voor kleine ondernemers à 4000 euro. Blijkbaar heeft de minister dit niet nodig geacht, of kon ze er het geld niet voor loskrijgen bij Financiële Zaken.

 

ENQUÊTE BIJNA 700 KEER INGEVULD

De enquête die Platform BK vorige week lanceerde om de verloren inkomsten onder kunstenaars en cultuurwerkers in kaart te brengen, is al bijna 700 keer ingevuld. We zijn erg blij met deze respons, die ons in staat stelt goed gefundeerde eisen neer te leggen in de lobby! De enquête is nog steeds open, dus invullen kan nog altijd via deze link (ca. 5 minuten werk, volledig anoniem). Binnen enkele weken zullen we een verslag van de uitkomsten publiek maken.

 

ACTIES VAN PLATFORM BK

Platform BK richt zich in deze situatie op drie lijnen van actie:

Druk op de politiek opvoeren. We strijden voor betere tegemoetkoming aan de lasten van kunstenaars en andere individuele cultuurwerkers. Samen met Kunstenbond, Kunsten ’92, de Creatieve Coalitie en andere partners werken we door middel van brieven en andere lobby-instrumenten aan het opbouwen van de druk op de minister. Het moge duidelijk zijn: we nemen geen genoegen met het huidige antwoord op Motie Jetten.

Beeldcampagne. Het beeld van de Corona-crisis wordt op dit moment niet bepaald door ons, professionele beeldmakers, maar door een klungelende politiek. Om daar wat aan te doen is Platform BK bezig met het opzetten van een beeldcampagne.

Actieve denktank. Als actieve denktank is het de taak van Platform BK om deze crisis aan te grijpen als kantelpunt. We moeten nagaan welke structuurfouten hebben geleid tot de huidige situatie en nadenken over toekomstige oplossingen. Hoe kunnen de beeldende kunsten hier sterker uitkomen? Er komen verschillende publicatie(serie)s en acties aan waarin deze vraag centraal staat.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS