B

Fair Practice Code 1.0 gepubliceerd

Op dinsdag 3 oktober is de eerste versie van de Fair Practice Code voor de culturele en creatieve sector door Anne Breure aangeboden aan demissionair minister Bussemaker.

06/10/2017
In Veem House For Performance kwamen kunstenaars, beleidsmakers, bemiddelaars en anderen belanghebbenden bijeen om tijdens de publieke presentatie meteen gezamenlijk verder te werken aan de Fair Practice Code. Deze werkbijeenkomst, georganiseerd door Kunsten ’92, stond onder leiding van Rune Peitersen, die aan allen de vraag voorlegde wat de Fair Practice Code betekent voor iedereen; kunstenaars, instellingen, fondsen, overheden.

De eerste versie van de Fair Practice Code is een startpunt dat een normatief kader biedt voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Dit kader is nodig voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. Een brede vertegenwoordiging van creatieve professionals uit vele disciplines heeft de eerste versie van de Code opgesteld. De Code kan nu in gesprek met elkaar verder ontwikkeld worden om te bepalen wat Fair Practice is. Begin 2018 zal de definitieve Fair Practice Code gereed zijn. De implementatie van de code wordt vervolgens gemonitord.

De Fair Practice Code versie 1.0 is hier te lezen. Mocht je vragen hebben over de Fair Practice Code en wat het voor jou als kunstenaar, curator of bemiddelaar betekent, laat het Platform BK weten. Reacties op de Code kunnen gestuurd worden naar het mailadres fairpracticecode@kunsten92.nl. Er is een website in de maak met reeds bestaande afspraken, best practices en verdienmodellen.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS