Platform Beeldende Kunst Enquête Inkomstenverlies – Platform BK


Enquête Inkomstenverlies

Weer wordt de cultuursector hard getroffen door de coronamaatregelen en weer dreigen de zelfstandig werkenden buiten de steun te vallen. Om hiertegen actie te voeren, willen we een goed beeld krijgen van jullie inkomstenverlies.

30/11/2021
De beperktende maatregelen zijn gezien de omstandigheden te begrijpen, maar de steunmaatregelen ter compensatie niet. Wéér dreigen namelijk de kunstenaars en andere zelfstandigen buiten de boot te vallen. In het steunpakket dat op 15 november door de minister aan de Tweede Kamer werd voorgesteld, wordt namelijk vrijwel alleen steun aan instellingen geopperd.

Wij zetten met onze lobby via de Creatieve Coalitie in op compensatie van alle schade die onze achterban van zelfstandigen door de huidige maatregelen lijdt. Maar we moeten deze claim stevig kunnen onderbouwen. Met deze enquête willen we inzicht krijgen in de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de werkenden binnen de creatieve en culturele sector. Het invullen van deze vragenlijst gebeurt anoniem en duurt maximaal 10 minuten. Indien gewenst kan je vragen overslaan.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS