J

Fair Practice Scan live

De Fair Practice Code 1.0 werd in oktober 2017 gepresenteerd als eerste concrete resultaat van de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector. Tijdens de Werkconferenctie Arbeidsmarktagenda op 21 januari 2019 werd de website fairpracticecode.nl gelanceerd en ging de bijbehorende Fair Practice Scan live.

28/01/2019
De Fair Practice Scan is een praktische tool waarmee werkgevers, opdrachtgevers, werknemers, opdrachtnemers, stagiairs en vrijwilligers kunnen toetsen hoe ‘fair’ hun werkafspraken zijn. De scan voorziet ook in informatie, bijvoorbeeld over bestaande afspraken in cao’s en honorarium richtlijnen, of over scholing, auteursrecht en arbeidsrisico’s.

De Fair Practice Code is bedoeld als handvat voor creatieve professionals om met elkaar in gesprek te gaan en samen verbeteringen door te voeren. Diverse overheden hebben aangegeven dat zij de Fair Practice Code willen opnemen in hun subsidievoorwaarden. In het komende jaar wordt gewerkt aan een zo breed mogelijk draagvlak en toepassing van de code en wordt onderzocht wat de impact daarvan zal zijn.

Ontwerp: Thijs VerbeekOver Michelle Schulkens

Michelle Schulkens (1988) is afgestudeerd als M.A. Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in het kunstenveld actief op snijvelden van communicatie, productie, educatie en onderzoek en werkte onder andere voor het Centraal Museum, Kunsthal KAdE en Stroom Den Haag. Als zzp’er werkt zij mee aan onderzoeken naar de financiële positie van de beeldend kunstenaar. Dit is ook een van haar speerpunten bij Platform BK. Daarnaast schreef ze mee aan de Fair Practice Code en ondersteunt ze bij de organisatie en coördinatie van projecten.


GERELATEERDE ITEMS