S

Fair Practice Symposium

Platform BK en Noordenaars organiseren op 14 + 15 november samen een tweedaags programma over Fair Practice in Groningen. Op donderdagavond kun je aansluiten bij een workshop over het kunstenaarshonorarium. De volgende dag vindt er o.a. een publiek werkgesprek plaats met kunstenaars, presentatie-instellingen, musea én beleidsmakers. 

21/10/2019
Eerlijke werkomstandigheden voor kunstenaars en professionals in het culturele veld, of te wel: de Fair Practice Code. Het afgelopen jaar was deze term niet weg te denken uit het culturele veld, de politiek en de fondsen. We zijn het met elkaar eens, wie werkt hoort daar ook betaald voor te worden. Voor een eerlijkere kunstpraktijk dragen we met zijn allen verantwoordelijkheid. Klinkt logisch, is ook logisch. 

 

14 november, 19.30-21.30 uur: workshop kunstenaarshonoraria

De Richtlijn Kunstenaarshonoraria beoogt de contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars te professionaliseren en draagt bij aan het verbeteren van de inkomenspositie van kunstenaars. In deze workshop geeft inhoudelijk directeur van Platform BK Joram Kraaijeveld een historisch overzicht over de betaling van de kunstenaar, licht hij de huidige honorarium richtlijn toe en geeft duidelijkheid door voorbeelden uit de praktijk te bespreken met (toekomstig) professioneel kunstenaars.

Locatie: Academie Minerva, Praedniussingel 59 Groningen

 

15 november 13:30 – 18.00 uur: publiek werkgesprek en workshop

Veel noordelijke instellingen en overheden willen verduurzamen en fair practice ondernemen, maar kunnen dit nog niet altijd of niet volledig. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat veel van hun eigen werkzaamheden on(der)betaald blijven, of dat er ingeboet wordt op huisvesting of programmering. Welke weg leidt tot de meeste rechtvaardigheid en wat is het meest realistisch? Door vertegenwoordigers uit de hele beeldende kunst keten en overheden met elkaar in gesprek te brengen, hopen we tijdens deze dag concrete stappen te kunnen zetten richting een eerlijkere kunstpraktijk in Noord-Nederland. 

Locatie: NNT + Club Guy & Roni, Bloemstraat 38 Groningen

 

Het volledige programma verschijnt binnenkort op deze pagina.

 

Met dank aan:
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS