J

LogoPaint

In de afgelopen jaren is de financiële overheidssteun voor de kunsten gestaag afgenomen en in toenemende mate doet de overheid beroep op de kunstenaar en kunst-instellingen om zakelijker te zijn bij de financiering van hun praktijken. LogoPaint is een speelse reactie op deze tendens en een Tongue-in-cheek visie op de ultieme consequentie van corporate sponsoring van de kunsten.

01/12/2014
Met LogoPaint maak je kunst met de logo’s van bedrijven als ‘verf’. Het interactieve werk gaat ironisch in op de oproep dat hedendaagse kunstenaars commerciëler en bedrijfsmatiger moeten opereren. LogoPaint is een experimentele creatieve tool waarbij de wereld van de kunst en de wereld van de commercie elkaar automatisch vinden.

We hopen dat LogoPaint nieuwe kunstwerken evenals vonk kritische discussies over hoe om kunst te financieren zal inspireren.
Bekijk de mooiste creaties op logo-paint.tumblr.com
Wil je zelf LogoPainten ga naar logo-paint.platformbk.nl

About
In recent years the public financial support for the arts has been steadily diminishing and increasingly governments are calling on artists and art-institutions to be more business-like in financing their practices. LogoPaint is a playful response to this tendency and a tongue-in-cheek vision of the ultimate consequence of corporate sponsorship of the arts.

We hope that LogoPaint will inspire new art works as well as spark critical discussions on how to finance art.

Concept Michiel Koelink
Design & Scripting Charlie Berendsen
Coordination & Hosting Platform BK
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS