Q

Op zoek naar een eerlijke kunstecologie

Beeldende kunstinstellingen in Nijmegen en omgeving kunnen zich na jaren van bezuinigen en overleven gaan richten op het verduurzamen van hun gezamenlijke toekomst. Maar hoe? Welke rollen kunnen de verschillende instellingen spelen om een meer duurzame, eerlijke, diverse en solidaire kunstecologie te ontwikkelen? Wat zijn de kernwaarden en primaire functies van de verschillende presentatie-instellingen, kunstinitiatieven, atelierorganisaties, overheden en kunstenaars in de regio? En kunnen deze kunstinstellingen beter met elkaar afstemmen met behulp van de Fair Practice Code? Expoplu en Platform BK presenteren het debat ‘Op zoek naar een eerlijke kunstecologie’ dat op vrijdag 16 maart plaatsvindt in Museum Het Valkhof.

02/03/2018
Met het idee van de kunstsector als ecosysteem heeft ook een regionaliseringsslag haar intrede gedaan in het denken van Nederlandse cultuurbeleidsmakers. De Raad voor Cultuur gebruikte de metafoor van een cultureel ecosysteem in haar advies van november 2017, en riep daarin tegelijkertijd op tot een nieuwe regionale infrastructuur. De gemeenten van Arnhem en Nijmegen hebben daar direct naar gehandeld: er een vacature uitgezet voor een parttimer die de stedelijke regio’s Arnhem en Nijmegen moet gaan verbinden. Het Mondriaan Fonds heeft per september 2017 zgn. ‘regiomakelaars’ aangesteld om actuele ontwikkelingen in de regio te signaleren. Hoe zien kunstenaars, makers en presentatie-instellingen zichzelf in deze ecologie?

Vanuit de culturele sector ontstaan allerlei initiatieven om onderlinge samenwerking te verbeteren met bewustzijn van solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, transparantie en vertrouwen. De Fair Practice Code is een praktisch instrument, ontwikkeld door onder meer Kunsten ’92, Transitiebureau en Platform BK om richting te geven aan deze ontwikkelingen. De code is ook een uitnodiging tot kritische reflectie waarmee alle werkenden in de culturele en creatieve sector de huidige praktijk en toekomstige afspraken kunnen toetsen. Welke veranderingen voor een eerlijke kunstecologie zijn nodig en hoe ze teweeg te brengen? Hoe kunnen wij gezamenlijk zorgen voor een fair chain, waar kunstenaars een fair share en fair pay toekomt van de waarde van hun vakmanschap, zeggingskracht en uniciteit in de samenleving?

Het doel van de avond is om het publiek te inspireren en te informeren over wat kunstenaars en instellingen zelf kunnen doen om de kunstsector te verbeteren en op een nieuwe en toekomstbestendige manier te herbouwen. Waarin het uitgangspunt een kunstveld is waarin ‘alles met elkaar samenhangt’ zoals in een ecologie.

 

Panel: Arno de Blank (directeur SLAK), Brieke Drost (De Kleine Kapel, Code Rood), Danielle Lemaire (kunstenaar en programmeur EXTRAPOOL), Yvonne Grootenboer (Fair Practice Code), Rob Voerman (Kunstenaar) en Mariska van den Berg (moderator, voorzitter Platform BK)

 
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS