E

Open brief aan Boijmans Van Beuningen

Brief aan Boijmans Van Beuningen betreffende vacatures stagiairs en vrijwilligers.

13/06/2018
Boijmans Van Beuningen
t.a.v. Ina Klaassen en Sjarel Ex
Museumpark 18-20
3015 CX Rotterdam

Amsterdam, 11 juni 2018
Betreft: vacatures stagiairs en vrijwilligers

Geachte Ina Klaassen en Sjarel Ex,

Graag benaderen wij u om onze zorgen en vragen over de inzet van het toenemende aantal stagiairs en vrijwilligers dat in de culturele sector en in het bijzonder in de musea werkt kenbaar te maken. Dit naar aanleiding van de acht openstaande vacatures voor stagiairs voor uw organisatie.[1]

De collectie van het Boijmans Van Beuningen is van wereldniveau. Maar is het personeelsbeleid van uw museum dat ook? Gaat de professionele zorg voor de kunstobjecten ten koste van de professionele zorg voor de mensen die het museum open en toegankelijk houden? Platform BK gaat graag de dialoog aan als het aankomt op Fair Practice. In onze ogen zijn de stagiairefuncties die het Boijmans Van Beuningen aanbiedt namelijk geen onderdeel van een Fair Practice. De sleutelprincipes van Fair Practice in de culture sector zijn solidariteit, duurzaamheid, diversiteit, transparantie en vertrouwen. Het pijnpunt in de vacatures ligt wat ons betreft bij het principe van solidariteit. Graag leggen wij u uit hoe Platform BK hier tegen aankijkt.

De functieomschrijving van de vacatures die uw organisatie uit heeft staan, vragen om hoge mate van zelfstandigheid, creatief vermogen, flexibele inzetbaarheid en minimale aanwezigheid van 4 dagen per week. Het minimaal aantal uren dat aan veel van de stagiairefuncties gekoppeld is – 32 uur per week – is zorgwekkend te noemen. Deze vereisten staan gelijk aan een volwaardige functie binnen uw of iedere andere organisatie in de culturele sector. Ook staan deze vereisten in geen verhouding tot de beloning of compensatie die uw organisatie aan de meeste stagiairs biedt: namelijk helemaal niets. Het laat wat ons betreft zien dat uw organisatie niet solidair is met de mensen die zich er voor inzetten. Waarschijnlijk zijn deze stagiairefuncties een manier om aan alle eisen van een publiek instituut te voldoen binnen het budget dat het Boijmans Van Beuningen beschikbaar heeft. Platform BK heeft hier begrip voor, maar verlangt een andere houding van kunstinstellingen. Uw organisatie is grotendeels met publiek geld ondersteund om een publieke opdracht uit te voeren, daar horen wat ons betreft ook publieke verantwoordelijkheden bij en solidariteit met de posities van stagiairs. Het structurele werk dat stagiairs bij uw museum doen, laten een aantal vragen rijzen. Zou uw museum ook zonder stagiairs kunnen opereren? Hoe ligt wat u betreft de verhouding tussen de top en de ‘gewone werknemer’ in uw organisatie?

De arbeidsmarkt van de culturele sector is een actuele kwestie. Op 11 april jl. heeft kamerlid Corine Ellemeet nog vragen aan de Minister Van Engelshoven gesteld over onbetaalde banen in de culturele sector. Vorig jaar hebben de SER en de Raad voor Cultuur het rapport ‘Passie gewaardeerd’ gepubliceerd. Graag halen we een quote aan uit het rapport aan dat aansluit bij hoe Platform BK aankijkt tegen uw openstaande stagiairevacatures: ‘Voorkomen moet worden dat het culturele aanbod onder druk komt te staan door beperkte vergoedingen waarvan men niet kan leven.’ Met deze kennis kunt u misschien begrijpen dat wij de overtuiging hebben dat ook studenten en pas afgestudeerde HBO-ers en WO-ers recht hebben op een rechtvaardige beloning als zij een structurele, zelfstandige en verantwoordelijke bijdrage leveren aan een culturele instelling als Boijmans Van Beuningen. In 2015 heeft de Boekmanstichting al gewaarschuwd voor de verdringing van betaalde krachten door vrijwilligers. Ook wijzen wij u graag op het Weerwoord ‘Als starter in de stagecarrousel’ van Julia Steenhuisen en Marjolein van de Ven, dat u op onze website kunt vinden.

Zoals gezegd gaan wij graag de dialoog aan over Fair Practice in de culturele sector. De principes zijn geen vaststaand gegeven, maar moeten juist vormgegeven worden in samenspraak. Het is goed te zien dat de zorgen om de arbeidsmarkt in de culturele sector breed gedeeld worden. Het aandeel zzp-ers, 0-uren contracten en verkeerde inzet van vrijwilligers in de culturele sector zijn verontrustend. Deze arbeidscondities zijn onderdeel van het maatschappelijke probleem van een economie van onzekerheid, burn-out en verborgen armoede. Culturele instellingen, zoals Boijmans Van Beuningen, zouden hun maatschappelijke voortrekkersrol moeten waarmaken in zowel de culturele programmering als het personeelsbeleid.

Met vriendelijk groet van,

Irene de Craen,
Bestuurslid

Joram Kraaijeveld,
Inhoudelijk directeur

 

[1] Stagiair(e) Marketing en communicatie, Stagiair(e) Relatiebeheer en filantropie, Stagiair(e) Beveiliger 2 (praktijkstage), Stagiair(e) algemene ondersteuning projectleider, Stagiair(e) Onderwijs, Stagiair(e) Digitale publieksbegeleiding, Stagiair(e) Activiteiten en evenementen. (28 mei 2018)
Over Irene De Craen

Irene de Craen (1980) is freelance schrijver, curator en theoriedocent aan de Gerrit Rietveld Academie. Zij was onder andere redacteur voor Tubelight en Mister Motley en schrijft nu regelmatig voor Metropolis M, Mister Motley en Frieze. Daarnaast maakt zij deel uit van FATFORM en is ze bestuurslid van Stichting FLAT. Sinds 2015 is Irene bestuurslid van Platform BK.


GERELATEERDE ITEMS