Platform Beeldende Kunst Laatste verlenging van het steun- en herstelpakket – Platform BK


Laatste verlenging van het steun- en herstelpakket

Het demissionaire kabinet heeft een laatste verlenging van steunmaatregelen tot oktober 2021 bekendgemaakt. Het generieke pakket wordt in het derde kwartaal van 2021 voortgezet. De huidige regelingen, NOW, TVL, TOZO, TONK en het pakket fiscale maatregelen, blijven van kracht tot 1 oktober 2021. Ook komt er een nieuw steunpakket voor cultuur. Hieronder lees je de belangrijkste informatie voor zelfstandigen in de cultuursector.

31/05/2021
Een visueel overzicht van de maatregelen, gemaakt door de rijksoverheid.

TOZO 5

Het kabinet wil nu de contactbeperkingen afnemen bij TOZO 5 nog meer de nadruk komen te liggen op het ondersteunen, activeren en stimuleren van ondernemers, zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. Er komt een informatieplicht bij Tozo 5 om hier op in te spelen. De ondersteuning die gemeenten hierbij kunnen bieden ziet onder andere op het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst, en de aanpak van schulden. Gemeenten kunnen die informatieplicht gebruiken om een beter beeld te krijgen van de ondernemers die gebruik maken van de TOZO en van wie er eventueel nog extra ondersteuning nodig heeft. Terugbetalingen van Tozo-leningen (bedrijfskapitaal) worden 6 maanden uitgesteld (naar 1 januari 2022). De partnertoets in de TOZO blijft helaas van kracht.

TONK

In overleg met gemeenten wordt geprobeerd te TONK met terugwerkende kracht te verruimen tot 1 januari 2021. Utrecht was de eerste gemeente die hiernaar streeft. Inmiddels hebben Rotterdam en Den Haag zich hierbij aangesloten. De verwachting is dat meer gemeentes volgen. Kijk wat jouw gemeente doet en trek bij gemeente, de (lokale) ombudsman, of de Creatieve Coalitie. Het demissionaire kabinet blijft over de uitvoering van de TONK in gesprek.

Urencriterium

Voor ondernemers in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geldt dat zij geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed, ook als ze die gelet op de crisis niet daadwerkelijk hebben besteed. Vanaf 1 juli 2021 tellen enkel de uren die de ondernemers daadwerkelijk aan hun ondernemingen besteden mee voor het urencriterium.

Nieuw steunpakket cultuur

Met het nieuwe generieke steunpakket komt er ook een nieuw specifiek steunpakket voor de culturele sector voor het derde kwartaal van 2021 van in totaal ca. 150 miljoen euro. Hiervan gaat 4,9 miljoen naar zelfstandigen in de beeldende kunst. Dit geld wordt verdeeld via een projectsubsidie bij het Mondriaan Fonds.

Waar gaat de rest van het geld heen? Er wordt 25 miljoen uittrokken voor makers, 45 miljoen voor instellingen, 25,75 miljoen nog niet besteed geld voor Erfgoed mag opnieuw worden ingezet. Lokaal komt er 36,5 miljoen euro voor instandhouding van de regionale en lokale culturele infrastructuur en 15 miljoen euro  compensatie voor medeoverheden door onder andere het kwijtschelden van huren. Een nadere uitwerking van het pakket volgt in een brief van (demissionair) minister Van Engelshoven en zal besproken worden in het debat op 14 juni.

Verder lezen

Lees hier de kamerbrief met aankondigingen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/27/kamerbrief-over-steun–en-herstelpakket-in-het-derde-kwartaal-van-2021

En het overzicht: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/27/visual-steunpakket
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS