Platform Beeldende Kunst Kerstboodschap – Platform BK


Kerstboodschap

Een terugblik op de hoogte- en dieptepunten van 2020: van Coronalobby en helden op het Malieveld tot Solidarity Sessions en actie voor behoud van broedplaatsen.

23/12/2020
Het kernteam van Platform BK gaat kort met vakantie. Vanaf 4 januari springen wij weer in de bres voor iedereen die binnen de sector werkzaam is. Maar eerst blikken wij kort terug op het moeilijke jaar van crises, gedwongen sluitingen, kunstenaars en cultuurwerkers in nood. We willen vooral onze leden bedanken die in solidariteit onze lobby, acties en initiatieven hebben ondersteund. Samen met jullie hebben de ergste klappen van de crisis waar mogelijk opgevangen en, ondanks de omstandigheden, stappen voorwaarts kunnen maken voor een betere waardering van de beeldende kunst en een sterkere positie van iedereen die binnen de sector werkzaam is.

Samen met onze partners bij BKNL, de Creatieve Coalitie en de Taskforce Culturele en Creatieve Sector hebben we alles op alles gezet om de ergste klap van de Covid-crisis voor de culturele sector te verzachten. We zetten ons in voor de realisatie van de TOZO voor zelfstandige makers afkomstig van binnen en buiten de EU, de steunpakketten voor de instellingen, verlichtingen van (atelier)huurlasten en, als nieuwste toevoeging op het steunpakket, de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten), die ook vooral werkenden in onze sector ten goede zal komen.

Om kunstenaars en cultuurwerkers ook in crisis bij elkaar te brengen, organiseerden we samen met W139, Salwa Foundation en Margarita Osipian drie Solidarity Sessions: online bijeenkomsten waarin we kunstenaars, instellingen, beleidsmakers, belangenbehartigers, experts op het gebied van vreemdelingenrecht bijeenbrachten om kennis uit te wisselen over de crisis en zochten we naar collectieve en solidaire oplossingen. Dit leidde o.a. tot huurderscomités in de Amsterdamse broedplaatsen, die zich gezamenlijk hard maken voor lastenverlichting en zeggenschap. In Noord-Brabant brachten we instellingen bij elkaar waar zware cultuurbezuiniging aanstaande is.

In mei 2020 richtten we op het Malieveld een momument op als een ode aan de helden van de Covid-crisis: Dit Zijn Onze Helden. Kunstenaar Yuri Veerman ontwierp een gedenkteken voor de vakkenvuller, de kunstenaar, de schoonmaker, de vuilnisman, de verpleegkundige, de leraar, de politieagent, de journalist, de minister-president en de topman van KLM. Allen op een sokkel, maar de één iets hoger dan de ander. Hiermee stelden we de vraag: Hoeveel geld verdient een held? Een actie die de structurele ongelijkheid in ons land en de ongelijke waardering van ‘de helden’ in een beeld wist te vangen.

Covid was echter niet de enige urgente zaak van 2020. De Black Lives Matter-protesten klonken ook in de kunstwereld luid en duidelijk door. We schreven naar aanleiding daarvan een solidariteitsverklaring, waarbij we onder andere de rol van Platform BK onder de loep nemen. Ook de berichtgevingen over discriminatie, uitsluiting, seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag raakte te kunstwereld hard. De stilte is doorbroken. Wat ons te doen staat is even simpel als moeilijk: institutionele structuren en cultureel klimaat creëren, waarin voor gewelddadig, racistisch en seksistisch uitsluitend gedrag geen plaats is. Samen met individuele kunstenaars, instellingen en onze partners in BKNL en de Creatieve Coalitie werken wij aan verandering van onder en van boven. Een weg waar lange adem noodzakelijk is, en waarvoor wij ons onverminderd blijven inzetten in het nieuwe jaar.

Het jaar 2020 kende ook succes. Na fel protest, is een deel van de Corona-bezuinigingen op cultuur in Amsterdam teruggedraaid. Zo is de sluiting van buurtbibliotheken afgesteld en wordt het Bostheater ook in 2021 ondersteund. Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt om Museum Het Schip te redden. Ook is de bezuiniging van 1 miljoen op broedplaatsen, waartegen wij ons vooral hebben ingezet, afgesteld. Afgelopen maanden hebben we hard actiegevoerd tegen deze bezuinigingen op broedplaatsen en vóór betaalbaarheid, duurzaamheid en zeggenschap. Dit deden we onder anderen door de ondersteuning van het huurderscomité van Urban Resort, de organisatie van het symposium Het einde van de Broedplaats?, het schrijven van een open brief in Het Parool en vele gesprekken met huurders, beheerders, politici en beleidsmakers. Nu onze strijd vruchten afwerpt, is hij nog niet voorbij. We blijven ons inzetten voor betaalbaarheid, duurzaamheid, zeggenschap en lokale inbedding binnen het broedplaatsenbeleid in Nederland.

Wij danken allen die ons onverminderd zijn blijven ondersteunen het afgelopen jaar. We wensen iedereen heel veel sterkte en voorspoed toe in het nieuwe jaar. Ter afsluiting vragen we jullie om collega’s, vrienden en bekenden die de kunst een warm hart toe dragen, bekend te maken met Platform BK. Zijn ze nog geen lid, stel ze aan ons voor. Want hoe meer leden, hoe groter onze slagkracht.
Over Koen Bartijn

Koen Bartijn (1992) is een dramaturg, onderzoeker, en initiatiefnemer in zowel de podiumkunsten als de beeldende kunsten. Koen is de oprichter van kunstencollectief Antidote, waarmee hij festivals organiseert en peformances maakt. Daarnaast is hij co-directeur van Platform Beeldende Kunst.