bk
Platform BK – Platform Beeldende Kunst
L

Het atelierbelang

Wat je veel hoort over kunstenaarsateliers is dat de gebruiker ervan, net als iedereen die ergens bedrijfsruimte huurt, eraan gehouden is marktconforme prijzen te betalen. Wat wordt bedoeld met ‘marktconform’? Veelal betreft het de woekerwinst van een nietsontziende projectontwikkelaar. Je zou de vaststelling ook anders kunnen benaderen: marktconform houdt in wat redelijk is binnen een […]


D

Een perspectief op de verplichte AOV

Uit hoeveel slokjes bestaat het grootste zwembad ter wereld? Vibeke Mascini gaf antwoord op die vraag tijdens een avond rondom De Kleine Kunstkritiek van Mister Motley in Collectie de Groen. Daarmee maakte Mascini iets wat ongrijpbaar leek toch behapbaar. Sommige dingen zijn te groot of abstract om echt te snappen wat het behelst, een persoonlijkere […]


J

Voor een ring van solidariteit

De Culturele Stelling is het levende bewijs van actief verzet door Amsterdammers tegen de financialisering van de stad. Plekken als Het Domijn, W139, OT301 delen een verhaal van kraak, legalisatie en uiteindelijk collectief eigendom. Deze zijn het resultaat van een gewonnen strijd om ruimte buiten de markt. Door huidige wet- en regelgeving is tegenwicht bieden […]


B

Geef ruimte voor écht fair practice beleid

Fair practice is van een grass roots initiatief van kunstenaars en kunstwerkers binnen een paar jaar een centraal thema geworden in het cultuurbeleid van minister Van Engelshoven. Deze week besprak zij haar plannen in de Tweede Kamer en dat is reden voor ons, als initiatiefnemers van fair practice, om aan de bel te trekken. Want […]


F

Reactie BKNL uitgangspunten cultuurbeleid

Op 11 juni jl. presenteerde minister Van Engelshoven de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 in Tilburg. Op 27 juni a.s. vindt in de Tweede Kamer het Cultuurdebat over de Uitgangspuntenbrief plaats. BKNL stuurde op 25 juni een reactie naar de minister en cultuurwoordvoerders.


K

GSZK#2 in Amsterdam

Samen met de Kunstenbond voerden we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 actie voor een duurzaam en betaalbaar atelierbeleid. Met Geen Stad Zonder Kunst#2 bouwen we verder aan de dialoog tussen kunstenaars, politiek en stad. We willen de tendens keren dat woon- en werkplekken voor kunstenaars duurder, schaarser en steeds vaker slechts tijdelijk worden en […]


WORD LID!

Dankzij onze leden kunnen wij:

  • Het debat voeden over de rol van kunst in de samenleving.
  • Actieve lobby voeren vanuit onderzoek en reflectie.
  • Het huidige kunstlandschap in kaart brengen.
  • Makers en beleidsmakers bij elkaar brengen.
  • Vanuit het veld naar media en politiek spreken.


“Ik vind dat iedere kunstenaar lid moet worden want samen zijn wij sterk.” • Magnus Monfeldt

READERS
Bij onze debatten en onderzoeken publiceren we speciaal samengestelde readers die extra informatie en achtergronden bieden bij de betreffende onderwerpen. De readers worden o.a. gebruikt in het onderwijs.